Klubben

mcsgrupp

Malmö City Skaters (MCS) bildades i november 2012 av personerna bakom Night Skate Malmö (NSM) för att tillgodose behovet av rullskridskoaktiviteter runtom Malmö.

Malmö City Skaters har som mål att erbjuda Malmös rullskridskoåkare en gemensam mötesplats för sociala aktiviteter kring rullskridskoåkning. Alla är lika välkomna, oavsett om man är nybörjare eller elitåkare, hos oss är det den sociala gemenskapen som står i centrum!

Redan under första verksamhetsåret passerade man 50 medlemmar och klubben gjorde sig ett namn såväl nationellt som internationellt. Läs gärna mer om vårt första verksamhetsår!

Malmö City Skaters styrelse består 2016/2017 av:
Peter Gülich, ordförande
Ingo Johansson, kassör
Karin Baker, sekreterare
Gisle Tverland, ledamot
Ola Wikstrand, ledamot
Ulrika Hotopp, suppleant

Malmö City Skaters är medlem i Svenska Skridskoförbundet.