Organisation

Grundstenar

Styrelse

 • Patrik Iwarsson
  Ordförande
 • Gisle Tverland
  Ledamot
 • Ralph Strandvoll
  Kassör
 • Ingo Johansson
  Ledamot
 • Angelina Nilsson
  Ledamot
 • Stefan Andersson
  Suppleant

Revisor

Olle Holmberg

Valberedning

Per Porshall
Ordförande

Robert Howe
Ledamot

Arbetsgrupper

Klubbens verksamhet är indelad i  olika arbetsgrupper som ansvarar för att den dagliga verksamheten fungerar.

Arbetsgrupper inom träningsverksamheten

 • Barn- Nybörjarträning
 • Inlinesträning
 • Motion & Söndagsturer
 • On tour,  långturer, tävlingar, läger
 • Night Skate Malmö
 • Freestyle

Arbetsgrupper inom övriga verksamheten

 • Ekonomi, ansökningar
 • Klubbhuset
 • Fest, övrigt socialt, övrigt sport
 • Design, marknadsföring
 • Utbildning

Engagera dig

Allt engagemang är mycket uppskattat, och du kan alltid hjälpa till på ett eller annat sätt, oavsett vad du är intresserad av!

Det ska vara lätt att bidra till en arbetsgrupp och om du är intresserad kontakta oss så hjälps vi åt!