Motionsturen

Motionsturen är lite längre turer med något högre hastighet, och med färre vattenpauser jämfört med Söndagsturen. Turerna är runt om Malmö-Lund regionen.

Vi försöker anpassa farten efter deltagarna, men du bör vara van inlinesåkare, kunna rulla en längre sträcka i trafikerade områden samt kunna anpassa hastigheten.

Hjälm är ett krav på alla våra turer och träningar. Vi rekommenderar även handled-, armbågs- och knäskydd.