Söndagsturen

Söndagsturen är en ca 20-25 km rulletur i lite lugnare tempo som är anpassat deltagarna. Vi möts vid Malmö Malmö City Skaters Klubbhus (Kallis’ cykelparkering) och rullar på cykelstigarna i och omkring Malmö.

Hjälm är ett krav och övrig skyddsutrustning som handled-, knä- och armbågsskydd rekommenderas.

Exempel på turer: 16 km21 km23 km

OBS!! Om du parkerar bilen vid Kallis, var uppmärksam på p-reglerna och sätt P-skivan.

Välkomna!