Night Skate Malmö

Night Skate Malmö är öppen för alla som kan rulla på rullskridskor. Ingen startavgift, inget medlemskap och ingen registrering.

Datum för sommaren 2018:
(datum linkar til Facebook event)

Vid regn eller av andra omständigheter kan turen bil inställd, det bliver meddelat så fort som möjligt innan start här på websidan och Facebook.

11313053_997632430248962_5724222699828089452_o

Vi rullar ca. 20 km i en fart av ca 12 km/h. Under färden har vi poliseskort som tillsammans med våra blockers (orange västar) stannar trafiken så att inte bilar, cyklister eller gående kommer ut i vägbanan där vi rullar.

Alla som kan rulla säkert på rullskridskor, oavsett ålder, är välkomna att deltaga. Vi rekommenderar att du har hjälm, handleds-, armbågs- och knäskydd. Ta gärna med en flaska vatten också!

Andra transportmedel än rullskridskor/inlines är inte tillåtet i ledet. Detsamma gäller hundar och stavar.

Vi har med flying nurses (röda västar). De åker längst bak i fältet och finns där för dig om olyckan skulle vara framme.

Kom ihåg

  • Vi rekommenderar att alla åker med hjälm, knä- handleds- och armbågsskydd
  • Barn och ungdomar under 12 år ska åka i föräldrars sällskap
  • Åk alltid på vägens högra sida
  • Släpp förbi blockers på fältets vänstra sida
  • I de fall vi åker intill cykelbanor är det viktigt att dessa inte beträds, vi har specialtillstånd för att åka på vägen och inget annat
  • Följ anvisningarna från funktionärer i västar – de finns där för din säkerhet

Det är inte tillåtet att åka med stavar eller hund. Det är inte heller tillåtet att cykla eller åka skateboard/longboard i fältet.

polis

Välkommen!