Organisation

Grundstenar

Styrelse

Peter Gülich
Ordförande

Gisle Tverland
Ledamot

Ingo Johansson
Kassör

Kicki Brincker
Ledamot

Laura Schipien
Ledamot

Patrik Iwarsson
Suppleant

Revisor

Anders Olsson

Valberedning

Johanna Lassvik
Ordförande

Karolina Mecklint
Ledamot

Arbetsgrupper

Klubbens verksamhet är indelad i  olika arbetsgrupper som ansvarar för att den dagliga verksamheten fungerar.

Arbetsgrupper inom träningsverksamheten

Nybörjarträning
Träningar & turer för nybörjare

Barn/ungdom
Inomhus okt-mar, utomhus apr-sep.

Teknik
Inomhus, speed, läger, offskate, skate simulation

Motion & söndagsturer
Löpande turer

On tour, tävlingar, läger
Långturer, researrangemang

Night Skate Malmö
Löpande

Freestyle
Inomhus okt-mar, utomhus apr-sep

Arbetsgrupper inom övriga verksamheten

Ekonomi, ansökningar
Bokföring, förvaltning, bidragsansökningar

Klubbhuset
Material, uthyrning

Fest, övrigt socialt, övrigt sport
Anordnar sociala aktiviteter för medlemmarna

Design, marknadsföring
Tar fram marknadsföringsmaterial, klubbkläder, m.m.

Utbildning
Arrangemang av utbildningar

Engagera dig

Allt engagemang är mycket uppskattat, och du kan alltid hjälpa till på ett eller annat sätt, oavsett vad du är intresserad av!

Det ska vara lätt att komma in och bidra i en arbetsgrupp och om du är intresserad mer långsiktigt så är alltid valberedningen intresserade av nya kandidater! Kontakta oss så hjälps vi åt!