Organisation

Grundstenar

Styrelse

Patrik Iwarsson
Ordförande

Gisle Tverland
Ledamot

Ralph Strandvoll
Kassör

Ingo Johansson
Ledamot

Laura Schipien
Ledamot

Stefan Andersson
Suppleant

Revisor

Anders Olsson

Valberedning

Johanna Lassvik
Ordförande

Karolina Mecklint
Ledamot

Arbetsgrupper

Klubbens verksamhet är indelad i  olika arbetsgrupper som ansvarar för att den dagliga verksamheten fungerar.

Arbetsgrupper inom träningsverksamheten

Nybörjarträning
Träningar & turer för nybörjare

Barn/ungdom
Inomhus okt-mar, utomhus apr-sep.

Teknik
Inomhus, speed, läger, offskate, skate simulation

Motion & söndagsturer
Turer i lokalområdet

On tour, tävlingar, läger
Långturer, researrangemang

Night Skate Malmö
Löpande i sommarsäsongen

Freestyle
Inomhus okt-mar, utomhus apr-sep

Arbetsgrupper inom övriga verksamheten

Ekonomi, ansökningar
Bokföring, förvaltning, bidragsansökningar

Klubbhuset
Material, uthyrning

Fest, övrigt socialt, övrigt sport
Anordnar sociala aktiviteter för medlemmarna

Design, marknadsföring
Tar fram marknadsföringsmaterial, klubbkläder, m.m.

Utbildning
Arrangemang av utbildningar

Engagera dig

Allt engagemang är mycket uppskattat, och du kan alltid hjälpa till på ett eller annat sätt, oavsett vad du är intresserad av!

Det ska vara lätt att bidra till en arbetsgrupp och om du är intresserad kontakta oss så hjälps vi åt!