Årsmöte 2021


6 april 2021 kl 19:00
Plats: Digitalt via Microsoft Teams

Årsmötet är föreningens demokratiska och styrande organ där vi bl.a. går igenom vad som har hänt 2020, vad som ska hända framöver och vi väljer ny styrelse för det kommande året.

För att deltaga på mötet krävs det att:
Efter du anmält dig och betalat medlemsavgift kommer du att få en länk till det digitala Årsmötet samma dag som mötet (ca. vid lunchtid).

Verksamhetsberättelse & plan

Balans- & resultatrapport